Súťaž s nami v sieti WinFol o špičkovú klimatizáciu v hodnote 1050 €. Súťaž trvá od apríla do júna 2020.