Výhercovi srdečne gratulujeme.

Súťaž s nami v sieti WinFol o tento super iRobot Roomba i7 v hodnote 900 €. Súťaž trvá od júla do septembra 2020.